Skapbil

Liten lastebil

En skapbil er liten lastebil beregnet på transport av begrensede mengder gods og varer. Skapbilen kan frakte gods med maksvekt på 3500 kg, og er blant de mest brukte kjøretøyene ved lokal og regional transport. Vi tilbyr transport av last med skapbil for våre kunder på Østlandet.

Liten og praktisk for optimal fremkommelighet

En skapbil har kun én seterekke, og godsrom eller lasteplan bak. Seterygg og godsrom er adskilt med en fast skillevegg, og det stilles krav til at godsrommet eller lasteplanet er i stand til å romme en rettvinklet kasse.

Skapbilen er et svært praktisk transportmiddel. På grunn av størrelsen kommer den frem på steder det kan være problematisk å nå for større kjøretøy. Lasting og lossing ved lokaler med trang innkjørsel, gjøres derfor enklest med bruk av skapbil.

Fleksibilitet og god lastekapasitet

Ask Industrimontasje AS har skapbiler med 18 palleplasser, løftelem, 1/1 sideåpning og 8 tonn lasteevne. Dette gjør oss i stand til å kombinere god lastekapasitet med høy grad av fleksibilitet. Våre dyktige sjåfører har lang erfaring med transport med skapbil, og distribuerer varer for våre kunder innenfor de rammer som er avtalt. 

Vi kan utføre de aller fleste transportoppdrag, og tilbyr alltid konkurransedyktige priser. Har du behov for transport av mindre last? Kontakt oss for mer informasjon om våre transporttjenester med skapbiler.