Tjenester

Industrimontasje

Vi er blant de fremste i bransjen på industrimontasje

Ask Industrimontasje leverer komplette løsninger når det gjelder mellomlagring, demontering, montering og flytting av maskiner. Vi har høy kompetanse på sikker transport av maskiner og stiller velutstyrt for håndteringer innen norsk industri. Vi tilbyr alt fra transport av enkeltmaskiner til ned- og oppakning av komplette anlegg og hele bygninger og lokaler.

Vi flytter maskiner og industrideler for norsk industri

Vi påtar oss komplette flyttinger av maskiner og industrideler for norsk industri. I all hovedsak benytter vi egne medarbeidere og eget utstyr til oppdragene vi utfører. Ved behov kan vi også hente inn samarbeidspartnere som har kompetansen oppdraget krever.

I tillegg til å sørge for selve transporten, kan vi tilby oppbevaring av ekstra maskindeler hvis det skulle bli nødvendig. Ask Industrimontasje har både egen montasjeavdeling, lageravdeling og transportavdeling, noe som gjør oss til en helhetlig tilbyder av tjenester innen industrimontasje. Vi har ingen geografisk begrensing på hvor vi kan utføre arbeider, og tar oppdrag både nasjonalt og internasjonalt.

Bred bilpark gir effektiv transport

Vår brede bilpark gjør oss i stand til å håndtere både små og store oppdrag. Vi har blant annet lastebilkraner, semitrailer og skapbiler tilgjengelig, og biler med alt fra 21 tm til 110 tm kraner, utstyrt med jibb og vinsj. Vi har også utstyr og kompetanse for å utføre korrekt tungtransport, og utarbeider naturligvis nødvendig dokumentasjon.

Bil- og utstyrsparken vår gjør at vi alltid kan velge det utstyret som er mest hensiktsmessig for oppdraget. Dette gir smidig og effektiv utførelse av enhver jobb. I mange tilfeller kan vi frakte hele maskiner uten å demontere dem først. Dette sparer tid både for oss og for deg, og sikrer at du raskt kan gjenoppta drift i nye lokaler.

Våre kompetente medarbeidere sørger for pålitelig industrimontasje

Vår kompetente stab er vår aller fremste ressurs, og det er de som sørger for at vi kan levere industrimontasje av aller høyeste standard. Våre medarbeidere er faglærte automasjonsmekanikere, erfarne spesialarbeidere og sveisere. Det bredt sammensatte faglige miljøet gjør at vi stadig lærer av hverandre og kan ta på oss et vidt spekter av oppdrag for industrien.

Ved særskilt behov har vi gode samarbeidspartnere som vi leier inn kompetanse fra.

Vi tilbyr service- og vedlikeholdsavtaler
Ask Industrimontasje AS tilbyr også service og vedlikeholdsavtaler for våre kunder. Avtalene kan skreddersys etter kundens behov. Vi har et stort antall kunder som benytter oss ved planlagte arbeider, sykdom eller ved forhold som tilsier et ekstra behov for vår kompetanse.

Kontakt Ask Industrimontasje AS for gjennomgang av din bedrifts vedlikeholdsrutiner. Vi gir deg et uforpliktende tilbud.