Tjenester

Transport

Ask Industrimontasje AS vil tilbyr hele produktspekteret, fra demontering/montering, og transport av enkelt maskiner til komplette anlegg, både nasjonalt og internasjonalt. Våre biler har alt fra 29Tm til 10Tm kraner, for alle typer montasje oppdrag. Med lastebilkraner, semitrailer og skapbiler får vi jobben gjort.

Store maskinhengere for alle type maskintransport

Vi har maskinhenger for transport av selvgående maskiner opp til 35 tonn, semitrailer med uttrekkbar henger og 110Tm kran, vi har et antall hengere som benyttes av de ordinære kranbiler.

Pakking og stuffing av containere

Vi tilbyr transporttjenester av ethvert omfang, hvor vi blant annet kan bistå deg med pakking/stuffing av containere. Vårt pakkemateriell er til enhver tid godkjent for de land transporten skal gjennomføres. Det er meget gode rutiner for dokumentasjon for våre arbeider i forbindelse med sikring av gods i containere og for utarbeidelse av pakkelister osv.

Korrekt dokumentasjon til transport

Utarbeidelse og merking av alle typer transportdokumenter både nasjonalt og internasjonalt, er avgjørende for en korrekt leveranse. Ask Industrimontasje AS er hele tiden oppdatert på bestemmelser og restriksjoner for nasjonal og internasjonal handel og trafikk.

Ta kontakt med oss for mer informasjon om transport i inn- og utland.