Tjenester

Lagerleie

Vi har totalt over 2 500 kvadratmeter med tempererte lager

Lagrene har svært gode lys-, luft- og strømforhold, og er derfor svært godt egnet for demokjøring, ombygging og utførelse av reparasjoner på maskinene mens de står lagret hos oss. Vi kan i tillegg tilby verkstedsplass i eget bygg, slik at det kan foretas arbeider uten at dette vil bli forstyrret av annen aktivitet.

Lagerleie for store maskiner, anleggs- og industrimaskiner

Uansett om sesongen er over på sommeren eller vinteren, har vi tilgjengelig lagerplass for deg som har behov for å lagre og ivareta større maskiner – alt fra snømåkere og hjulgravere, til større anleggs- og industrimaskiner. Ved behov kan vi være behjelpelige med korrekt behandling og vedlikehold av maskinene før og under oppbevaring.

Lagerplass for mindre utstyr

Har du behov for lagring av mindre utstyr, kan vi også bistå med dette. Eksempelvis om du ser etter et sted for lagring av paller eller andre mindre gjenstander.

Ta kontakt med oss og få et godt tilbud

For tiden har vi dessverre ikke mulighet til å lagre møbler, campingvogner eller båter.

Hør gjerne med oss i forkant, så vil vi prøve å imøtekomme deg med et godt lagringstilbud eller leie av verkstedplass for reparasjon eller ombygging.

Du kan kontakte oss på telefon 63 93 80 90, e-post post@askindustri.no eller ved å sende oss en henvendelse via vårt kontaktskjema.