Nasjonal og internasjonal transport

Transport

Ask Industrimontasje AS vil tilbyr hele produktspekteret, fra demontering/montering, og transport av enkelt maskiner til komplette anlegg, både nasjonalt og internasjonalt. Våre biler har alt fra 29Tm til 10Tm kraner, for alle typer montasje oppdrag. Med lastebilkraner, semitrailer og skapbiler får vi jobben gjort. 

Les mer om internasjonal transport her.

Store maskinhengere for alle type maskintransport

Vi har maskinhenger for transport av selvgående maskiner opp til 35 tonn, semitrailer med uttrekkbar henger og 110Tm kran, vi har et antall hengere som benyttes av de ordinære kranbiler.

Pakking og stuffing av containere

Vi tilbyr transporttjenester av ethvert omfang, hvor vi blant annet kan bistå deg med pakking/stuffing av containere. Vårt pakkemateriell er til enhver tid godkjent for de land transporten skal gjennomføres. Det er meget gode rutiner for dokumentasjon for våre arbeider i forbindelse med sikring av gods i containere og for utarbeidelse av pakkelister osv.

Korrekt dokumentasjon til transport

Utarbeidelse og merking av alle typer transportdokumenter både nasjonalt og internasjonalt, er avgjørende for en korrekt leveranse. Ask Industrimontasje AS er hele tiden oppdatert på bestemmelser og restriksjoner for nasjonal og internasjonal handel og trafikk.

Ta kontakt med oss for mer informasjon om transport i inn- og utland.

Internasjonal transport

Internasjonal transport av tunge industrimaskiner krever en kombinasjon av erfaring, kompetanse og en moderne maskinpark. Ask Industrimontasje AS er en totalleverandør innen nasjonal og internasjonal transport, montasje og maskinflytting. Våre kompetente medarbeidere sørger for god sikkerhet og faglig vurdering.

Stor maskinpark med lastebil og semitrailer

Har du mindre eller større industrimaskiner som skal flyttes? Hos oss kan vi stille opp med både lastebilkraner og semitrailere, med god pallplass og lagringskapasitet, som sørger for trygg forvaring av det du ønsker å flytte - uansett om det skal stå kaldt, normaltemperert eller varmt. Ønsker du komplett flyttehjelp? Vi hjelper deg gjerne med en fullverdig flytting, der vi står for demontering av maskiner, internasjonal transport og montering på det nye stedet.


Vi hjelper deg med korrekt papirarbeid

Det er også mye papirarbeid å holde oversikt over når man skal foreta en internasjonal transport av industrimaskiner. Vi er alltid oppdaterte på de gjeldende bestemmelser og restriksjoner og kan derfor være behjelpelige med betalingsdokumenter for remburser, «letter of credit» og andre bankdokumenter.

Ønsker du å vite mer? Ta kontakt så kan vi gi deg et uforpliktende tilbud på internasjonal transport av tunge maskiner.