Vi har oversikt over kravene som stilles til tungtransport

Det er mange krav som stilles til en tungtransport, uansett om frakten foregår i Norge eller internasjonalt

Først og fremst skal man ha en moderne maskinpark som er bygget for spesiell tungtransport av industrimaskiner. For å sikre at hver enkelt maskintransport gjennomføres så sikkert som mulig, har vi samlet et bredt sammensatt fagmiljø med et høyt kompetansenivå. Våre fagpersoner sørger for at lastet sikres etter krav som stilles, spesielt til bred, lang eller tung last.

Oppdatert dokumentasjon og korrekt merking

Avgjørende for en korrekt tungtransport, både nasjonalt og internasjonalt, er utarbeidelse og merking av alle typer transportdokumenter. Ask Industrimontasje AS er oppdatert gjeldende regler og restriksjoner. Vi kan derfor være behjelpelige med «letter of credit», betalingsdokumenter for remburser og andre viktige bankdokumenter relatert til transporten. 

Vi har service- og vedlikeholdsavtale på industrimaskiner

Ask Industrimontasje AS tilbyr service- og vedlikeholdsavtaler på dine industrimaskiner. Denne avtalen kan skreddersys etter behov.

Vi har også 25 000 kvadratmeter temperert lager med gode lys-, luft- og strømforhold, vi har 5000 kvadratmeter uteareal for utelagring. Spør oss gjerne om du skulle ha behov for et midlertidig eller langvarig oppbevaring av industrimaskiner.

Dersom du ønsker mer informasjon om tungtransport er det bare å ta kontakt med oss. Vi kommer mer enn gjerne med et uforpliktende tilbud.