undefined

Skapbil

Har du begrenset mengde med gods og varer du skal transportere kan det være lurt å benytte en
skapbil. En skapbil er en "liten lastebil" med tillatt totalvekt ikke over 3500 kg. En skapbil har kun en
seterekke med godsrommet eller lasteplanet bak. Bak seteryggen må det være en fast skillevegg.
Godsrommet eller planet må kunne romme en rettvinklet kasse.
Skapbiler er et av de mest brukte transportmidlene når det gjelder lokal og regional transport.
Grunnen til dette er at skapbilen er et svært praktisk transportmiddel i forhold til foreksempel
semitrailer, lastebil og henger når det er forholdsvis få varer som skal flyttes eller transporteres over
korte avstander.
Ask Industrimontasje AS har skapbiler med 18 palleplasser, løftelem, 1/1 side åpning og 8 tonn
lasteevne.
Det betyr at vi klarer å kombinere bra lastekapasitet med god fleksibilitet. Våre skapbiler et velegnet
for bruk av transport hvis det er vanskelig å komme til med større biler. Skapbiler er særlig praktisk
ved lasting og lossing ved lokaler hvor det er trangt å komme til .

Ask Industrimontasje AS har svært gode og erfarne sjåfører på skapbiler. Det beyr at de kommer til
der hvor det er behov for det. Vi distribuerer varene for våre kunder innenfor de gitte rammene og
tidskrav som er avtalt.
Dette gjør at vi kan utføre de fleste transportoppdrag til svært konkurransedyktige priser.
Kontakt Ask Industrimontasje AS for mer informasjon om våre transporttjenester med skapbiler