Sveising av industrimaskiner

Ask Industrimontasje AS har personell med sveisesertifikater på alle typer sveis, unntatt rør sveis.
Vi har sveiseutstyr for alle typer metaller, det aller meste av sveiseutstyret kan tas med ut til kunde slik at vi kan foreta sveisejobber på kundes adresse.


Sveis og montasje

Vi har industrimekanikere som er sertifisert sveisere, med allsidig kompetanse innen sveising
og montering av ulike industrimaskiner og mindre sideoppdrag. Hos oss får du selvstendig sveisere som jobber for å få jobben gjort innen tidsfristene. Dette er spesielt viktig for deg som har behov for hjelp hvis det skulle bli en plutselig stopp i industriproduksjonen. Da stiller våre fagkompetende medarbeide opp på kort varsel, og
sørger for at driftsstans blir så kort som mulig.


Vi stiller opp med vår fagkunnskap

Som en allsidig bedrift kan vi også bistå med maskinering, i tillegg til sveising og montasje.
Derfor kan vi tilby en helhetlig pakke for deg som har behov for deler på kort varsel, eller
som ønsker å benytte våre lagringslokaler som verksted.

Deres problem er vår utfordring, sammen finner vi en løsning. Kontakt oss her.